Werken op De Leystroom in Breda

...betekent zorg en ondersteuning bieden aan ouderen en kwetsbare wijkbewoners. Met als voorname ambitie: het realiseren van kwaliteit van leven voor onze bewoners en cliënten. Naasten, familie en vrijwilligers vormen de basis in het leven van onze bewoners, waarop professionele hulp aanvullend is. Ieder mens is uniek en verdient een plek in onze gemeenschap. We kennen de wijk en als woonzorglocatie en het Buurthuis zijn wij onderdeel van de wijk.

Zorg op locatie De Leystroom is kleinschalig georganiseerd. Er zijn in totaal acht woongroepen: vijf woongroepen voor cliënten met psychogeriatrische (PG) problematiek, twee woongroepen voor cliënten met somatische zorgvragen en er is een woongroep voor cliënten met zowel somatische zorgvragen als (lichte) PG-problematiek. Samen met je collega's wil je doen wat er toe doet voor onze bewoners! Je bent enthousiast en hebt affiniteit met de doelgroep. Je wilt persoonsgericht en kleinschalig werken.

De Leystroom

De Lage Kant 60-62-64, 4817 GG Breda

076 522 51 50