Vertrouwenspersoon

Bij Egala Zorg kunt u verwachten dat u goede zorg ontvangt en dat u zich veilig en prettig bij ons voelt. Mocht u, als bewoner of cliënt, in een situatie komen waarbij u het gevoel heeft niet terecht te kunnen bij uw EVV'er, manager en bij voorkeur met iemand anders in gesprek te willen gaan over de situatie, dan kunt u terecht bij de interne cliëntvertrouwenspersoon.

Van de interne cliëntvertrouwenspersoon kunt verwachten:

  • Een luisterend oor en morele steun;
  • Informatie over uw rechten als bewoner of cliënt;
  • Het samen onderzoeken van mogelijke oplossingen;
  • Advies en ondersteuning.

Ook kunt u of uw vertegenwoordiger een beroep doen op een externe cliëntvertrouwenspersoon met betrekking tot de Wet Zorg en Dwang. Deze cliëntvertrouwenspersoon is in de regio door het zorgkantoor toegewezen aan onze organisatie. De externe cliëntvertrouwenspersoon heeft als belangrijkste taak om u en uw vertegenwoordiger op uw verzoek te adviseren en bij te staan in aangelegenheden die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg, met gedwongen opname en verblijf en met het doorlopen van de klachtenprocedure van de Wet Zorg en Dwang.

Het contact met de cliëntvertrouwenspersoon is vertrouwelijk. De cliëntvertrouwenspersoon deelt geen informatie over het contact met derden zonder uw toestemming.

Interne cliëntenvertrouwenspersoon
Onze interne cliëntvertrouwenspersoon is Crams Nikijuluw. U kunt met hen in vertrouwen bespreken waar u mee zit. Hij kan u ook voorlichting en advies geven. De interne vertrouwenspersoon van Stichting Egala Zorg is op de volgende manier te bereiken:
* Crams Nikijuluw via mail C.Nikijuluw@egalazorg.nl


Externe cliëntenvertrouwenspersoon | Wet Zorg en Dwang

Yvette Tevel is werkzaam binnen de organisatie Landelijk steunpunt Medezeggenschap (LRS), dat is toegewezen door het zorgkantoor aan Stichting Egala Zorg. Aan de inzet van de externe cliëntenvertrouwenspersoon zijn geen kosten verbonden.

Yvette Tevel | Telefoon: 06 – 15 66 19 60 | Mail: y.tevel@hetlsr.nl