Ontwikkelen als organisatie

We vinden niet alleen persoonlijke ontwikkeling belangrijk, we willen ons als organisatie ook ontwikkelen. 

Zo dragen wij bij aan het ontwikkelen van de Leidraad Cultuurspecifieke Zorg. Dit doen we in nauwe samenwerking met het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met als doel om ook voor ouderen met een migratieachtergrond te streven naar structurele verbetering van de kwaliteit van zorg en een groter aanbod.

We blijven op de hoogte van ontwikkelingen in de zorg en innovaties. bijvoorbeeld door het toepassen van Dementia Care Mapping. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde observatiemethode om het welbevinden van mensen met dementie in kaart te brengen. Deze methode heeft op locatie De Leystroom al tot succes en kwaliteitsverbetering gezorgd.

Smart glass

We doen mee aan innovatieve pilots, zoals de smart glass pilot. Door deze slimme bril kan een deskundige mee kijken met de zorg binnen onze organisatie. Door een live verbinding wordt de afstand tussen deskundigen en zorgverleners overbrugd, terwijl de zorgverlener de handen vrij houdt om datgene te doen wat nodig is. In het filmpje hieronder zie je hoe dit werkt.