Werken op Lâle Buurstede in Oosterhout

...betekent persoonsgerichte en cultuurspecifieke zorg bieden aan de Turkse bewoners en een bredere doelgroep ouderen. Met als voorname ambitie: het realiseren van kwaliteit van leven voor onze bewoners en cliënten. Naasten, familie en vrijwilligers vormen de basis in het leven van onze bewoners, waarop professionele hulp aanvullend is. 

Lâle Buurstede is een kleinschalige verpleegvoorziening en biedt een zo vertrouwd mogelijke omgeving voor ouderen die nog heel dicht bij het land van hun geboorte staan. Er verblijven er zowel somatische als psychogeriatrische bewoners. Dat de zorg is afgestemd op de Turkse cultuur is uniek en daarmee zijn we een pionier in Nederland. 

Samen met je (nieuwe) collega's wil je doen wat er toe doet voor onze bewoners! Je bent enthousiast en hebt affiniteit met de doelgroep van Lâle Buurstede. Je wilt persoonsgericht en cultuurspecifiek werken. 

Lâle Buurstede

Buurstede 17, 4904 PX Oosterhout

076 522 51 50