Toekomstplannen 2024 - 2026

In onze strategie delen we onze toekomstplannen voor de komende jaren. In samenwerking met medewerkers, vrijwilligers, de werkgroep cultuurspecifieke zorg, de ondernemingsraad, cliëntenraad, raad van toezicht en externe partners hebben we de rol en de plannen van Egala Zorg voor de komende drie jaar gedeeld en richting gegeven. 

Hieronder vindt u twee versies van deze toekomstplannen. Een uitgebreide versie, en een beknopte populaire versie waarin de belangrijkste zaken worden samengevat.