Informatie en advies

Neem contact op met de afdeling Cliëntenadvies van Egala Zorg

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, behandeling en zorg? Of wilt u algemene informatie over zorg- en dienstverlening binnen Egala Zorg? Neem contact op met onze afdeling Cliëntenadvies.

De medewerkers Warm welkom geven u graag informatie over:

  • wonen in een van onze zorglocaties (Langdurige Zorg)
  • thuiszorg
  • dagbesteding
  • passende zorg

U heeft een indicatie nodig als u gebruik wilt maken van een van onze zorglocaties, thuiszorg of dagbesteding.

Cliëntenadvies is bereikbaar op telefoonnummer
076 522 51 50 (toets 5) op werkdagen tussen  
9.00 en 16.30 uur

U kunt ook contact met ons opnemen voor:

  • een rondleiding in een van de 3 locaties
  • wachtlijstbemiddeling
  • hulp bij het aanvragen van een Wlz-indicatie via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), een Zvw-indicatie (Zorg Verzekerings Wet) of een WMO-indicatie via Gemeente Breda.