Onze organisatie

Wij zijn er voor kwetsbare ouderen in Breda en omgeving, voor ouderen met een migratie-achtergrond en specifiek Indische, Molukse en Turkse ouderen. Onze missie is om hen goede, persoonsgerichte en dus deskundige, afgestemde, liefdevolle zorg te bieden, met als voorname ambitie: het realiseren van kwaliteit van leven voor onze bewoners en cliënten. 

In alle gevallen is er sprake van een complexe en meervoudige problematiek die vraagt om een multidisciplinaire en goed geregisseerde inzet.

Bij voorkeur blijft iemand thuis wonen en zijn we daar actief. Als het niet anders kan, verhuist de kwetsbare oudere naar één van onze locaties, altijd met naasten en familie dichtbij. En waar iemand ook woont, iedereen heeft eigen wensen, waarden en gewoontes. En iedereen heeft weer andere mogelijkheden.

Daar stemmen wij de zorg op af. Kwaliteit komt tot stand in de relatie tussen de kwetsbare oudere, familie, naasten, vrijwilliger en professional. Rondom die relatie organiseren wij ons, met oog voor toekomstbestendigheid, zodat medewerkers de goede dingen kunnen en blijven doen voor onze bewoners en cliënten.