Werken op Raffy in Breda

...betekent het bieden van professionele zorg, ondersteuning en welzijn toegesneden op de eigen achtergrond en cultuur van de Molukse en Indische ouderen. Niet alleen in het verpleeghuis, maar ook bij ouderen thuis in de regio. Met als voorname ambitie: het realiseren van kwaliteit van leven voor onze bewoners en cliënten. Naasten, familie en vrijwilligers vormen de basis in het leven van onze bewoners, waarop professionele hulp aanvullend is. We zien individuele behoeftes van de mens én collectieve behoeftes die bestaan vanuit culturele achtergrond.

In Raffy verblijven zowel somatische als psychogeriatrische bewoners. Samen met je (nieuwe) collega's wil je doen wat er toe doet voor onze bewoners! Je bent enthousiast en hebt affiniteit met de doelgroep van Raffy. Je wilt persoonsgericht en cultuurspecifiek werken.

Woonzorgcentrum Raffy

Bernard de Wildestraat 400, 4827 EG Breda

076 522 51 50