Duurzaamheid

Bronzen certificaat Green Deal

De locaties Raffy en De Leystroom nemen deel aan de Green Deal van de Gemeente Breda en heeft daarmee de bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg behaald. Daarmee werken we, samen met andere organisaties, aan duurzamere zorg. 

Elk jaar vindt er een hercertificering plaats voor de Green Deal. Dit houdt in dat zowel locatie Raffy als De Leystroom beoordeeld worden op het gebied van duurzaamheid. Op een aantal van onderstaande  voorbeelden wordt er beoordeeld: 

  • Afvalpreventie (verbeterd door bijvoorbeeld de inzet van het vacumeer apparaat);
  • Afval scheiden;
  • Preventie van medicatie in afvalwater;
  • Een duurzame manier van schoonmaken (microvezelmethode).