Duurzaamheid

De locaties Raffy en De Leystroom doen mee aan de Green Deal en hebben het bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg. In de Green Deal Duurzame Zorg staan afspraken om de zorgsector duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door minder materialen te gebruiken en door CO2-uitstoot te verminderen.

De Green Deal Duurzame Zorg heeft als doel dat de zorg ook op lange termijn goed is voor de mens en de aarde. En dat de zorg niet leidt tot extra vervuiling.

Om ervoor te zorgen dat de afspraken die zijn vastgelegd worden nageleefd, vindt er hercertificering plaats voor de Green Deal. Dit betekent dat zowel locatie Raffy als De Leystroom worden beoordeeld op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld op: 

  • Afvalpreventie (verbeterd door bijvoorbeeld de inzet van het vacumeer apparaat);
  • Afval scheiden;
  • Preventie van medicatie in afvalwater;
  • Gezondheid bevorderen van patiënten, cliënten en medewerker;
  • Een duurzame manier van schoonmaken (microvezelmethode).

Wilt u meer weten over duurzaamheid in de zorg? Bekijk dan deze pagina van de Rijksoverheid