Onze drie locaties

Woonzorgcentrum Raffy in Breda biedt wonen en zorg, dagbesteding en thuiszorg en is er voor Indische en Molukse ouderen. Naast de cultuurspecifieke zorg is terug te zien in o.a. de aankleding en inrichting van de woonomgeving op de locatie, bejegening en kennis van rituelen, gebruiken en historie. In restaurant Rumah Senang worden zowel Indonesische als Hollandse maaltijden voorbereid. Ook is er een Toko in huis.

De Leystroom in Breda is een moderne zorglocatie met acht kleinschalige woongroepen en biedt specialistische verpleeghuiszorg in een veilige omgeving. Voor kwetsbare ouderen in de wijk biedt De Leystroom dagbesteding en thuiszorg. Er is een buurthuis voor ontmoeting en activiteiten. Het restaurant kent een uitgebreide menukaart voor lekkernijen en lunches.

Lâle Buurstede in Oosterhout (NB) is een kleinschalige verpleegvoorziening en biedt een zo vertrouwd mogelijke omgeving voor Turkse ouderen die nog heel dicht bij het land van hun geboorte staan. Dat de zorg is afgestemd op de Turkse cultuur is uniek en daarmee zijn we een pionier in Nederland. Lâle heeft drie woongroepen specifiek voor Turkse ouderen en een woongroep voor een brede doelgroep ouderen.


Onze kleurrijke organisatie heeft 3 locaties met ieder haar eigen identiteit. Raffy en Lâle Buurstede richten zich op cultuurspecifieke ondersteuning en zorg voor ouderen op locatie en zorg aan ouderen thuis. De Leystroom richt zich op zorg en ondersteuning vanuit een kleinschalige woonvoorziening en aan ouderen thuis in o.a. de wijken Brabantpark en Heusdenhout.