Onze vrijwilligers

Van boodschappen en een spelletje doen tot een uitstapje en horeca ondersteuning: vrijwilligers zijn onmisbaar voor het draaiende houden van onze samenleving. Dat geldt ook voor onze vrijwilligers binnen Egala Zorg. Bij ons zijn circa 180 enthousiaste vrijwilligers actief.


Egala Zorg is met haar drie zorglocaties en de thuiszorg er voor kwetsbare ouderen in Breda en omgeving. 

  • Op de locatie Raffy voor Indische en Molukse ouderen. 
  • Op de locatie Lâle zijn we er voor ouderen met een Turkse achtergrond. 
  • De Leystroom is een typisch Brabantse locatie. 

Er werken circa 400 medewerkers en 180 vrijwilligers. We geloven bij Egala Zorg in de unieke kracht van ieder mens. We kijken met oprechte en persoonlijke aandacht naar wat onze bewoners en cliënten eigen maakt. En dat gunnen we ook onze vrijwilligers!

Belangrijke rol vrijwilliger

De vrijwillige inzet gebeurt op basis van wat onze ouderen nodig hebben. Bijvoorbeeld bewoners extra aandacht geven tijdens maaltijden, een luisterend oor bieden, samen wandelen, een spelletje doen. Maar ook activiteiten als cliënten ophalen (en thuisbrengen) om naar de dagverzorging te gaan en het ondersteunen in de horeca. Vrijwilligers vervullen ook een belangrijke rol in het inspelen op culturele behoeften van onze bewoners. Denk aan ondersteuning bij moskeebezoek, de Indië-herdenking en kerstvieringen.

Onderdeel van een team

Egala Zorg heeft diverse vacatures voor vrijwilligerswerk. Een team van twee vrijwilligerscoördinatoren zorgt dat vrijwilligers van waarde kunnen zijn voor de bewoners en cliënten. Interesse in vrijwilligerswerk of heb je vragen? 

Stuur een e-mail naar 
teamvrijwilligers@egalazorg.nl.