Buurthuis Toma

Buurthuis Toma, gelegen in de wijk de Driesprong in Breda, wordt per
1 november 2022 niet meer beheerd door Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom. 
Gemeente Breda, verhuurder WonenBreBurg en de Molukse gemeenschap zijn met elkaar in gesprek over een mogelijke doorstart. Tot die tijd is Buurthuis Toma gesloten.

Doorstart
Een werkgroep met Molukkers uit de wijk is gestart met onderzoek naar en mogelijk opzetten van een nieuwe organisatievorm die het beheer van buurthuis Toma op zich kan gaan nemen. Tot concrete stappen richting een organisatievorm voor het beheer van het buurthuis heeft dit echter nog niet geleid.

Indien zich een nieuwe, degelijke organisatie(vorm) aandient, is WonenBreburg bereid de buurthuisfunctie voort te zetten. De woningcorporatie heeft aangegeven dat dit dan uiterlijk 1 januari 2024 rond moet zijn. 

Indien dat niet lukt, gaat WonenBreburg zich beraden over een mogelijke andere bestemming van het gebouw. Om verloedering van het pand tegen te gaan, gaat WonenBreburg het buurthuis zo lang als nodig is overdragen aan een leegstandsbeheerder.