DAGOPVANG

Als u graag thuis wil blijven wonen, heeft u misschien wel behoefte aan structuur, begeleiding of gewoon een gezellige dagbesteding. Of u wilt misschien uw mantelzorger(s) een dagje vrij geven. In dat geval is onze dagverzorging iets voor u. 

Wij verzorgen van maandag t/m vrijdag zinvolle activiteiten in een vertrouwde en huiselijke omgeving,  bijvoorbeeld:

 • schilderen of handwerken
 • kaarten, bingo of bordspellen
 • jeu de boules, sjoelen
 • hersengymnastiek
 • krant lezen
 • beweegactiviteiten
 • wellness
 • koken
 • uitstapjes
 • optredens
 • muziek- of filmmiddagen
 • activiteiten rondom de feestdagen
 • evt aanvullen met Raffy specifieke activiteiten

Op locaties De Leystroom en Raffy verzorgen we van maandag tot en met vrijdag dagbesteding. Op de locatie Raffy is de dagbesteding veelal toegespitst op de Indische en Molukse culturele achtergrond, met hierbij passende activiteiten, maaltijden en sfeer.   

Uw wensen centraal

Samen met anderen onderneemt u gezellige en ontspannende activiteiten. Zo kunt u verhuizing naar een verpleeghuis overbruggen of zelfs uitstellen. Natuurlijk houden wij rekening met uw wensen en mogelijkheden. Dus ook als u lichamelijke beperkingen heeft, kunt u meedoen aan onze activiteiten. Indien nodig regelen wij ook uw vervoer van en naar huis. 

Dagverzorging aanvragen

Om in aanmerking te komen voor onze dagverzorging heeft u een beschikking dagbesteding nodig welke u kunt aanvragen via uw gemeente. De dagbesteding wordt dan vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning of Wet langdurige zorg. Meer informatie en de aanvraag van de Wmo beschikking in Breda kunt u hier vinden. Meer informatie en de aanvraag van een indicatie voor de Wet langdurige zorg kunt u hier vinden. U kunt eventueel ook de dagbesteding zelf betalen (staat op het STIB). 

Heeft u vragen over de dagverzorging? Of wil u zich aanmelden? Belt u dan ons cliëntenservicebureau op 076 523 39 02 (op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur). Of mail naar: csb@raffy-leystroom.nl