Inzending nieuwe woongroepnaam locatie Raffy

Werken op Raffy en de zorgverlening voor bewoners en cliënten zijn verbonden met de Indische en Molukse cultuur. We vragen graag jouw input om te kunnen komen tot een huiselijke, passend bij kleinschalig wonen, maar nog steeds cultuurspecifieke (woongroep)namen. 

Daarbij willen we de volgende denkrichting meegeven voor de zoektocht naar een geschikte, cultuurspecifieke naam: bloemen/planten.

Criteria
Deze bloem- of plantnaam dient aan een aantal criteria te voldoen:

  • De naam dient tweetalig te kunnen zijn (Nederlands / Indonesisch).
  • De bloem/plant dient direct herkenbaar te zijn (dus geen soort dat voor velen onbekend zal zijn).
  • De bloem/plant is te visualiseren (je kunt je er een beeld bij vormen). Dit beeld is dan ook te gebruiken in bijvoorbeeld de signing door het pand.
  • Bij voorkeur een korte naam met 2 maximaal 3 lettergrepen, dus makkelijk uit te spreken danwel fijn en makkelijk in het gehoor.
  • Mocht je ook de betekenis van de soort bloem/plant weten, geef dat aan (symboliek, wordt het gebruikt bij bepaalde rituelen).