Dialoogtafel strategie Egala Zorg 2024 - 2026

09-11-2023

Afgelopen dinsdagavond vond een inspirerende en verbindende dialoogtafel plaats over de strategie van Egala Zorg voor 2024 – 2026. Doel van deze avond was de strategie voor de komende jaren te delen en aan te scherpen. Voor de dialoogtafel werden collega's en vrijwilligers van alle drie de locaties van Egala Zorg uitgenodigd, maar ook belangrijke externe partners en relaties. Een avond vol inspiratie en uitwisseling van gedachten!

De ouderenzorg staat voor een uitdaging. Het aantal ouderen met een zorgvraag neemt toe, terwijl het aantal collega's dat zorg kan bieden niet meegroeit.

Tijdens deze avond werd gesproken over de toekomst van de ouderenzorg. Wat is de rol van mantelzorgers? Hoe zorgen we voor blije medewerkers? En kunnen we als Egala Zorg de cultuurspecifieke zorg blijven bieden zoals we dat nu doen?

De avond bracht mensen samen: elke stoel gevuld met ervaringen, perspectieven en ideeën. Er ontstonden mooie gesprekken en er werden bruggen gebouwd tussen verschillende expertises en achtergronden.

📸 We hopen dat deze foto's een glimp geven van de energie, het enthousiasme en de diversiteit die onze dialoogtafel kenmerkten.

De komende tijd gaan wij hard aan de slag om de strategie van Egala Zorg definitief te maken. Om hem vervolgens uiteraard met iedereen te delen.