Missie Egala Zorg

Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte en cultuurspecifieke zorg leggen we de basis voor wonen, zorg en behandeling. Onze koers leidt ons consequent naar deskundige, afgestemde en liefdevolle zorg.

Het uitgangspunt is kwaliteit van leven van onze bewoners en cliënten, in een zo vertrouwd mogelijke omgeving; vanuit een kleinschalige woonvoorziening of thuis in de wijk. Naasten, familie en vrijwilligers vormen de basis in het leven van onze bewoners en cliënten, waarop professionele hulp aanvullend is.

Wij zien individuele behoeftes van de mens én collectieve behoeftes die bestaan vanuit culturele achtergrond. Met onze jarenlange kennis en ervaring spelen we daar op in. Met oprechte aandacht zien we hoe mensen in elkaar zitten en gaan daarom uit van de eigenheid van mensen, eigen gewoontes, eigen bijzonderheden en eigen dromen. Vanuit dat perspectief creëren wij de omstandigheden waarbinnen de mens - en niet het systeem - het middelpunt van ons handelen vormt. Dat geldt voor allen die op onze zorg zijn aangewezen, maar ook voor alle medewerkers en vrijwilligers; je doet ertoe.

Onze visie vertaalt zich naar drie locaties met een eigen kleur en betrokkenheid in de wijk en gemeenschap, verbonden door liefdevolle inzet voor kwetsbare ouderen.

Samen vullen we elkaar aan.